Rodzaje wdrożeń ISO

Rodzaje Wdrożeń ISO​

Przygotowanie się do procesu wdrożenia dowolnej normy ISO może być przytłaczające i stresujące dla organizacji dowolnej wielkości. Sposób, w jaki dana działalność przygotowuje się do procesu implementacji ISO, będzie zależał od takich czynników, jak wielkość i złożoność jej procesów, aktualna wiedza i kultura związana z normą, tj. jakość, środowisko i bezpieczeństwo.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Do skutecznego zrealizowania zaplanowanego wdrożenia normy niezbędna i nieoceniona może okazać się pomoc profesjonalistów w tej dziedzinie, którzy specjalizują się usługach przygotowujących do spełnienia norm ISO I ich skutecznego i szybkiego zaadaptowania. Oczywiście kryteria wymagań określonych w danych normach ISO różnią się od siebie i wymagają odmiennych rozwiązań i procedur. Poniżej znajdziecie Państwo kilka porad dotyczących implementacji różnych standardów systemów zarządzania i ich charakterystykę, kolejno: ISO 27001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 9001. Organizacja, niezależnie od jej wielkości, musi mieć szczegółową procedurę lub oświadczenia dotyczące polityki w zakresie kontroli przyjętej dokumentacji i odpowiedzialności za nie. Pozwala na to określenie ról i obowiązków użytkowników w zakresie spójnego, skutecznego i rzeczywistego wdrażania tych polityk i praktyk. Dokładna dokumentacja procesów i procedur zarządzania informacjami jest niezbędnie wymagana przez wdrożenie ISO 27001. Jednakże ich konkretna lista i zastosowania zależą od lokalizacji organizacji, jej aktywów i ogólnej struktury. Zgodnie z ISO 27001 każdy zakres wdrożenia może być zastosowany do całości lub dowolnej części organizacji. W przypadku mniejszych organizacji, wdrożenie normy we wszystkich jej częściach jest najbardziej zalecane.

System Zarządzania Środowiskowego

Jeśli Państwa organizacja stara się o certyfikat SZŚ, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Wsparcie procesów zarządzania jest tutaj kluczowe. Bez tego wdrożenie ISO 14001 prawie na pewno się nie powiedzie. Następnym krokiem jest identyfikacja wszystkich wymagań prawnych i innych kryteriów. Jednym z najważniejszych aspektów jest tutaj zapewnienie działalności ciągłego rozwoju i doskonalenie w płaszczyźnie zarządzania środowiskowego. Pracownicy danej działalności powinni przejść szkolenie na temat tego, czym jest norma ISO 14001 i dlaczego jest ona wdrażana. Taka świadomość jest bardzo ważna w kontekście tej dziedziny. Przede wszystkim należy poinformować o wszelkich zmianach i implementacjach osoby, które będą w nie najbardziej zaangażowani. Ważne jest, aby wszyscy w Państwa organizacji wiedzieli, czego dotyczy SZŚ i jak ich działanie ma wpływ na ogólny plan jego wdrożenia.

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000 jest normą, która określa i precyzuje wymagania dotyczące opracowania oraz wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta określa, co organizacja musi zrobić, aby wykazać swoją zdolność do kontrolowania zagrożeń w celu zachowania najwyższych standardów. Wdrożenie ISO 22000 ma na celu osiągnięcie międzynarodowej harmonizacji prowadzącej do zwiększenia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiele z dzisiejszych produktów żywnościowych wielokrotnie przekracza granice państwowe, dlatego wszelkie normy międzynarodowe są tutaj niezbędne. Podobnie jak w przypadku innych norm międzynarodowych, wszystkie wymagania ISO 22000 są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji działających w ramach łańcucha dostaw żywności: dużych i małych, od gospodarstwa po sprzedawcę detalicznego. Działalność, która zdecyduje się przyjąć normę ISO 22000 jako wytyczne, pokaże swoim klientom, że jest w stanie stale dostarczać bezpieczną żywność, zwiększając tym samym ich zaufanie do produktu i marki.

System Zarządzania Jakością

ISO 9001 to wspaniały sposób, aby pokazać swoim klientom, że dana marka jest wielce zaangażowana w dostarczanie produktów najwyższej jakości. Choć nie jest to konieczne, posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest dowodem na to, że Państwa działalność przestrzega określonych norm i wymagań, co do jakości. Wdrożenie ISO 9001 tworzy strukturę dla podstawowych wymagań systemu zarządzania jakością. Norma jest elastyczna, dzięki czemu może być zastosowana we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Ważne jest, abyście Państwo zrozumieli, w jaki sposób norma ta odnosi się konkretnie do Państwa przedsiębiorstwa. Ta elastyczność pozwoli spełnić określone wymagania w sposób, który ma największy sens dla danej organizacji.