Czym są wdrożenia ISO?

Czym są wdrożenia ISO?

Standardy ISO obejmują coraz większe obszary gospodarcze, stając się nie tylko niezbędnym elementem zwiększającym konkurencyjność, lecz także poważnym argumentem przetargowym. Firmy zdecydowane na ekspansję, co w przypadku rynku europejskiego wydaje się trendem oczywistym, zdecydowanie powinny postawić na certyfikaty ISO, lokując je w swojej strategii rozwoju na miejscu najwyższym. W wielu dziedzinach wdrożenia ISO (branża spożywcza) są wręcz warunkiem koniecznym dla wkroczenia na rynki zachodnie.

Czym jest ISO?

Historia szeroko rozumianej standaryzacji nie jest niczym nowym. Potrzeba regulacji procesów wytwórczych została zauważona już w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Był to niejako wstęp do wizji tworzenia wspólnego rynku ówczesnej Europy Zachodniej. Jak bardzo była to idea słuszna, pokazuje historia nieudolnej podróbki, jaką była RWPG stworzona w naszej strefie geopolitycznej. Próżno szukać skrótu ISO, jest to nazwa powstała ze zlepków kilku międzynarodowych określeń międzynarodowej organizacji standaryzującej.

Zasada konieczności wdrożenia ISO jest prosta. Podmioty posługujące się technologiami zapewniającymi uzyskanie stosownych certyfikatów są niejako gwarantem jakości, solidności i bezpieczeństwa z punktu widzenia zarówno kontrahentów, jak i konsumentów.

Korzyści wdrożenia systemu ISO

Procesy produkcyjne, zarządcze itp., wymagające zastosowania różnych środków, to systemy. Na przestrzeni lat powstawały kolejne, poprawiające niedoskonałości poprzedników. Innymi słowy, obecne rozwiązania charakteryzują się wysokim stopniem sprawności, co z kolei jest wystarczającym wskaźnikiem konieczności ich zastosowania w przedsiębiorstwach. Mimo że ich zastosowanie wiąże się z pewnym wysiłkiem organizacyjnym oraz finansowym, korzyści ze wdrożenia ISO szybko stają się widoczne, choćby porównując wyniki finansowe firm je stosujących. Najprostszym przykładem skuteczności ISO jest choćby normalizacja oznaczeń stosowanych na urządzeniach i maszynach. Proszę wyobrazić sobie chaos spowodowany oznaczeniami wietnamskimi w kontekście operatora niemieckiego. W przypadku zagrożenia pracownik zza Odry mógłby nie być w stanie odłączyć aparatury od głównego źródła zasilania na podstawie azjatyckiej instrukcji. Oczywiście jest to przykład najprostszy, mający uwidocznić, że ISO nie należy traktować w kategorii zbędnego kłopotu, lecz przede wszystkim jako źródła pomocy.

Korzyści wewnętrzne i zewnętrzne ISO w obrębie przedsiębiorstwa

Z uwagi na charakter polskiego przemysłu eksportowego szczególny nacisk kładzie się na normatywność systemów zarządzania jakością i na tym przykładzie można zobrazować pozytywny wpływ systemu ISO.

Korzyści ze wdrożenia systemu ISO-wewnętrzne:

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników;
 • Systematyzacja podstawowych obszarów działania;
 • Usprawnienie procesów decyzyjnych, w tym przepływu informacji;
 • Zwiększenie wydajności pracy;
 • Ustalenie uprawnień poszczególnych działów i zakresów odpowiedzialności;
 • Poprawa zarządzania ryzykiem;
 • Jednolite systemy oceny skuteczności.

Korzyści ze wdrożenia systemu ISO-zewnętrzne:

 • Poprawa wizerunku w kategorii „uporządkowanych organizacji”;
 • Zwiększenie wiarygodności gospodarcze;
 • Poprawa przepływu informacji w znaczeniu potrzeb rynków oraz klientów;
 • Poprawa kontaktów w zakresie aspektów finansowych (banki, kontrahenci itp.);
 • Znaczne zwiększenie możliwości przetargowych.

Niezbędnym warunkiem uzyskania wyżej wymienionych korzyści ze wdrożenia ISO jest pełna świadomość i akceptacja konieczności podjęcia wyzwań gospodarczych w tym zakresie. Z punktu widzenia ekonomii przedsiębiorstw, wydatki poniesione na wdrożenie systemów nie są kosztem, lecz inwestycją w przyszłość.