Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Planujesz szkolenie dla pracowników, wyjazd integracyjny?

Skontaktuj się z nami

Zapisy na szkolenie

tel/fax: (61) 639-45-06
pon - pt: 8:00-16:00
email: zgloszeniapoznan@apedukacja.pl

 

Podatek VAT. Rozliczanie za 2013 r. i zmiany na 2014 r.

Zapytaj o Kurs

 

Program szkolenia:

1. Omówienie nowelizacji powodujących konieczność zmian w programach do wystawiania faktur, w kasach fiskalnych oraz w systemach finansowo-księgowych.

2. Zmiany w najważniejszych definicjach z zakresu podatku VAT w 2013 i 2014 roku.

3. Obowiązkowe i fakultatywne zmiany w treści faktur.

4. Zmiany w zasadach rozliczania szczególnych przypadków opodatkowania tj. próbki, prezenty o małej wartości, nieodpłatne przekazanie, towary używane.

5. Nowy rodzaj dokumentu: faktury uproszczone.

6. Zmiany w terminach na wystawianie faktur.

7. Wystawianie i potwierdzanie faktur korygujących zgodnie z nowymi przepisami.

8. Stosowanie „ulgi na złe długi” po nowemu u wierzycieli i u dłużników.

9. Moment obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (zdefiniowanie momentu sprzedaży) a terminy wystawiania dokumentów sprzedaży oraz prawo do odliczania VAT: porównanie obowiązujących i zmienianych przepisów.

10. Zasady refakturowania zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów oraz przegląd orzecznictwa w sprawach refakturowania m.in. mediów do wynajmu.

11. Faktury elektroniczne a „zwykłe” faktury – czy potrzebne jest rozróżnianie?

12. Nowe pojęcie w zakresie fakturowania: „kontrole biznesowe”.

13. Korygowanie, anulowanie i zmiany wystawionych faktur. Zasady wystawiania faktur
i not korygujących. Prawidłowe potwierdzanie faktur i not korygujących.

14. Rozliczanie premii pieniężnych a podatek VAT: praktyka oraz orzecznictwo.

15. Faktury wewnętrzne – stosować czy nie.

16. Zmiany w przepisach z zakresu stosowania kas fiskalnych. Obowiązki i zwolnienia w zakresie kas fiskalnych.

17. Prawo do odliczania VAT od 2014 roku: katalog warunków dających prawo do odliczania. Porównanie przepisów na przykładach.

18. Zmiany w przepisach dot. transakcji międzynarodowych tj. WDT, WNT, eksport, import, „eksport” usług, import usług, dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca, sprzedaż wysyłkowa.

19. Przegląd najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji skarbowych w sprawach
z zakresu podatku od towarów i usług.
Trener:


Anna Witkowska-Dziadosz

Niezależny ekspert zagadnień księgowych, finansowych i kadrowo-płacowych. Absolwentka uczelni ekonomicznej z wyróżnieniem na specjalizacji "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw". Doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy, głównie dla międzynarodowych korporacji ...czytaj więcej >>


Informacje organizacyjne:


W cenie oferujemy: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad.