Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Planujesz szkolenie dla pracowników, wyjazd integracyjny?

skontaktuj się z nami

Zapisy na szkolenia:

tel/fax (12) 352 - 31 - 23

pon - pt: 08:00 - 16:00

email: zgloszenia@apedukacja.pl

newsletter
 

OCENA OKRESOWA i pierwsza ocena w służbie cywilnej – profesjonalne przeprowadzenie oraz ich rola w motywowaniu pracowników.

Zapytaj o Kurs

Już wkrótce kolejny termin szkolenia - dowiedz się więcej:
Tel.: 12 352 31 23
E-mail: zgloszenia@apedukacja.pl >>

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
- szkolenia w formie zamkniętej w korzystnej cenie już dla grup 6-8 osobowych!


Zapytaj o szkolenie zamknięte >>


Korzyści ze szkolenia:


• Dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. organizowania i przeprowadzania procesu ocen okresowych pracowników wynikającego z ustawy o służbie cywilnej.
• Zapoznanie uczestników zasadami przeprowadzania pierwszej oceny w służbie cywilnej.
• Dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. kryteriów oceny i ich stopniowania.
• Pokazanie uczestnikom roli oceny okresowej w motywowaniu pracowników oraz omówienie innych narzędzi motywowania pracowników, z których może korzystać kierownik.


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.
• Ocena pracownika jako proces
• Subiektywność i obiektywność oceny, aspekty etyczne

2. Ocena okresowa w służbie cywilnej.
• Cele i skutki sporządzania oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej
• Arkusze okresowej oceny członków korpusu służby cywilnej
• Kryteria oceny oraz ich uzasadnienie
• Cykl oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej
• Implikacje ocen
• Zagrożenia związane z prowadzeniem ocen

3. Pierwsza ocena w służbie cywilnej.
• Cele i skutki sporządzania pierwszej oceny w służbie cywilnej
• Arkusz pierwszej oceny w służbie cywilnej
• Sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez ocenianego pracownika w trakcie przepracowanego okresu
• Kryteria oceny oraz ich uzasadnienie
• Przebieg pierwszej oceny w służbie cywilnej

4. Błędy w ocenianiu.
• Uwarunkowania organizacyjne i indywidualne popełniania błędów w zarządzaniu ludźmi
• Błędne procedury oceniania
• Błędy wynikające z niskiej kompetencji oceniających
• Błędy wynikające z organizacji i logistyki procesu oceniania
• Sposoby unikania błędów w sferze systemu ocen pracowników

5. Rozmowa oceniająca
• W jaki sposób przygotować i prowadzić rozmowę oceniającą?
• Reguły udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
• Rodzaje informacji zwrotnej
• Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej
• Przygotowanie do spotkania
• Scenariusz rozmowy
• Dlaczego czasami nie możemy się dogadać?
• Asertywność w sytuacjach dokonywania oceny

6. Odwaga kierownicza i przywództwo, a dokonywanie sprawiedliwej oceny okresowej.


Trener:


Radosław Hancewicz
 
Prawnik, dziennikarz, PR-owiec, trener. Specjalista z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy oraz ocen okresowych w Służbie Cywilnej. Twórca autorskiego systemu ocen pracowniczych dla Sądu Rejonowego w Białymstoku, i współtwórca takiego systemu dla Izby Skarbowej w Białymstoku. Od początku 2007 r. przeprowadził blisko 2000 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Autor licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz pierwszego w Polsce poradnika dla trenerów chcących efektywnie szkolić administrację publiczną pt. "Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów", wydanego w sierpniu 2011 przez Wydawnictwo Onepress.

Ponadto specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania w administracji dla kierowników średniego szczebla w ramach własnego autorskiego programu „Efektywny kierownik kluczem do sukcesu instytucji publicznej”, obejmującego m.in. zagadnienia z zakresu planowania, motywowania, przywództwa, budowy zespołów oraz komunikacji w nich w warunkach polskiej administracji... czytaj więcej>>


Kto powinien wziąć udział w szkoleniu:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników administracji, którzy będą dokonywać ocen pracowników zgodnie z zapisami ustawy o służbie cywilnej lub którzy będą organizować ten proces.

Informacje organizacyjne:


W cenie oferujemy: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowei, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.