Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Odwiedź stronę oddziału

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym – korzyści z pozytywnych relacji

Zapytaj o Kurs

DATA MIASTO MIEJSCE ILOŚĆ GODZIN CENA

                  

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM – KORZYŚCI Z POZYTYWNYCH RELACJI

 

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy i świadomości tego, jakie korzyści płyną z nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym.


Adresaci:

Szkolenie skierowane głównie do Dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz wszystkich nauczycieli (zwłaszcza wychowawców) odpowiedzialnych za efektywną współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym

 

Program szkolenia*:

1. Szkoła jako podmiot kształtujący pożądane postawy swoich absolwentów oraz zaspokajający  określone oczekiwania środowiska lokalnego - priorytetowe zadania

2. Czynniki wpływające na pozytywny oraz negatywny obraz szkoły w środowisku

3. Rozwiązania organizacyjne oraz metody pracy warunkujące budowanie optymalnego obrazu placówki w środowisku:

4. Wspólna analiza i opracowanie niezbędnych rozwiązań związanych z procesem ewaluacji wymagań w zakresie funkcjonowania szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

5. Podstawy marketingu promującego szkołę:

6. Podsumowanie i ocena szkolenia.

* Program szkolenia może zostać zmieniony w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

 

Informacje praktyczne: 

Miejsce:

AP Edukacja, ul. Najświętszej Marii Panny 5d, 59-220 Legnica 

Czas trwania:

8 godzin szkoleniowych

  Forma zajęć:

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej

Cena:

299 zł osoba- szkolenie zwolnione z VAT  (grupa min 8)

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,  ankieta po szkoleniu,  imienne certyfikaty dla uczestników.

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: 

Julita Socińska

Specjalista ds. Organizacji i Sprzedaży Szkoleń

tel.  506 221 569,

e-mail: legnica.szkolenia@apedukacja.pl

Centrum Szkoleniowe AP Edukacja Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 5d

 59-220 Legnica

 

WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT

  

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT. 

** Podane ceny są cenami NETTO