Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Odwiedź stronę oddziału

Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej

Zapytaj o Kurs

AP Edukacja – Centrum Szkoleniowe w Legnicy zaprasza na szkolenia kierowców wózków widłowych


DATA MIASTO MIEJSCE ILOŚĆ GODZIN CENA

 

KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Z UPRAWNIENIAMI NA BEZPIECZNĄ WYMIANĘ BUTLI GAZOWEJ

                                      (potocznie: wózków widłowych)

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, jak również zaznajomienie uczestników z teorią związaną z bezpieczną wymianą butli gazowej.

O szkoleniu:

W czasie trwania szkolenia kursanci odbywają szkolenia z dyplomowanymi instruktorami nauki jazdy. Certyfikat jest wydawany na drukach MEN również w językach obcych jeśli istnieje taka potrzeba. Wszystkie typy wózków (spalinowe, gazowe, elektryczne) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych. Wszystkie typ: naładowne, unoszące, ciągnikowe, podnośnikowe, specjalne. 

Program szkolenia*:

1. Typy stosowanych wózków widłowych

2. Budowa wózka

3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed i po pracy z wózkami

4. Czynności operatora w czasie pracy z wózkiem

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

6. Wiadomości z zakresu BHP

7. Wiadomości o Dozorze Technicznym

8. Bezpieczna wymiana butli gazowej

9. Zajęcia praktyczne

Treści i przedmioty kształcenia zgodne z programami nr 26/III/2011/UDT oraz B/26/III/2011/UDT

* Program szkolenia może zostać zmieniony w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

 

 

W czasie trwania szkolenia kursanci odbywają szkolenia z dyplomowanymi instruktorami nauki jazdy. Certyfikat jest wydawany na drukach MEN również w językach obcych jeśli istnieje taka potrzeba. Wszystkie typy wózków (spalinowe, gazowe, elektryczne) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych. Wszystkie typ: naładowne, unoszące, ciągnikowe, podnośnikowe, specjalne.

 

Informacje praktyczne: 

Miejsce:

 Godziny i terminy szkoleń dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta 
Szkolenia odbywają się w Legnicy!

Czas trwania:

Szkolenie obejmuje 67 godzin szkoleniowych w tym 15 godzin zajęć praktycznych

Forma zajęć:

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej

Cena:

 399 zł brutto za osobę ( min ilość uczestników 8 max 15)*

 

Cena zawiera: W cenę szkolenia wchodzi praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym, instruktaż bezpiecznej wymiany butli w wózkach wyposażonych w instalację gazową oraz zajęcia teoretyczne z zakresu BHP, typów wózków, obsługi oraz eksploatacji wózka. Ponadto zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat.

 

*Cena nie obejmuje kosztów egzaminu oraz badań lekarskich !!!!   


Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: 

Julita Socińska

Specjalista ds. Sprzedaży i Organizacji Szkoleń

Tel 76/ 721 46 91, kom 506 221 569

e-mail: legnica.szkolenia@apedukacja.pl

 

WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT


*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT. 

** Podane ceny są cenami NETTO