Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Odwiedź stronę oddziału

Kurs obsługi kasy fiskalnej Radom

Zapytaj o Kurs

DATA MIASTO MIEJSCE ILOŚĆ GODZIN CENA

       

KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ

 

                   
O szkoleniu:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych oraz terminala kart płatniczych


Adresaci szkolenia:

Właściciele sklepów, sprzedawcy, wszystkie osoby chcące zdobyć umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

 

Program kursu: 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE 2 GODZINY:

 • kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne,
 • warunki stosowania kas przez podatników
 • obowiązkowe informacje zawarte na programie
 • budowa, rodzaje kas, systemy kasowe
 • kryteria i sposób prowadzenia kontroli przez US
 • obowiązki kasjera

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 6 GODZIN:

 

 • ewidencja sprzedaży za pomocą kas
 • sprzedaż za pomocą kodów PLU, kodów kreskowych
 • różne formy płatności; karta, bon ,kredyt 
 • strono - anulowanie paragonu
 • raporty: dobowy, okresowy, towarów, zmianowy

 
Informacje praktyczne: 

Miejsce:

Kelles-Krauza 36, Radom

   Czas trwania:

8 godzin

  Forma zajęć:

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i warsztatowej

Cena:

100 zł

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).

 

      DODATKOWE INFORMACJE      

 W cenie oferujemy:

 1. udział w szkoleniu;
 2. autorskie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika;
 3. imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 4. przerwy kawowe;

 

Kontakt w sprawie szkoleń:
Eliza Ryłko
tel: 517-752-699
email: radom.szkolenia@apedukacja.pl

 

 WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT


*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT. 

** Podane ceny są cenami NETTO