Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Odwiedź stronę oddziału

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego z elementami dietetyki Rybnik

Zapytaj o Kurs

DATA MIASTO MIEJSCE ILOŚĆ GODZIN CENA

         

KURS INTENDENT W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Z ELEMENTAMI DIETETYKI 

                   

Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego m.in. ośrodków przedszkolnych, szkolnych, żłobków, jak również osób pracujących w zawodzie dietetyka, jak również starających się o pracę w zawodzie intendenta 


Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi. W trakcie szkolenia zostaną Państwo zapoznani z obowiązkami intendenta przede wszystkim w odniesieniu do Kodeksu Pracy. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W trakcie szkolenia poruszony zostanie problem nadwagi i otyłości dotyczący przedszkolaków. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad GHP i GMP oraz elementów HACCP.


Korzyści ze szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy przez pracowników zakładów żywienia zbiorowego  o zagadnienia dotyczące roli intendenta

 • zdobycie wiedzy umożliwiającej zdobycie pracy na stanowisku intendent w zakładzie żywienia zbiorowego

 • zdobycie wiedzy z zakresu dietetyki


Program kursu*: 

1. Zawód intendent w zakładzie żywienia zbiorowego, obowiązki intendenta w odniesieniu do przepisów Kodeksu Pracy, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, wymagań sanitarno- epidemiologicznych

2. Zawód dietetyk

3. Przedstawienie klasyfikacji diet

4. Przepisy BHP, HAACP, GHP, GMP

5. Podział  obowiązków w obrębie placówki

6. Omówienie zadań i czynności (część teoretyczna i praktyczna):

 • dyscyplina finansowa
 • gospodarowanie środkami pieniężnymi 
 • wartość zamówienia
 • magazyn
 • dostawa i przyjęcie towaru
 • sprawdzanie temperatur
 • kartoteki przychodów i rozchodów

7. Prezentacja dokumentacji intendenta- część praktyczna

8. Część dietetyczna praktyczna:

 • zapoznanie z tablicami produktów i potraw
 • układanie jadłospisów
 • prezentacja komputerowych programów dietetycznych

9. Podsumowanie wiadomości

 *Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

 

Trener:

Ewa Eljasińska prowadząca własne centrum dietetyczne, na co dzień udziela wielu porad dotyczących diety i zdrowego odżywiania Posiada doświadczenie w pracy intendenta w jednym z przedszkoli na terenie Rybnika. Osoba ta posiada kilkuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu dietetyki, roli intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego   

 

Informacje praktyczne: 

Miejsce:

zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędą się w sali szkoleniowej AP Edukacja Centrum Szkoleniowe, Rybnik, ul. Rynek 6

   Czas trwania:

20 godzin szkoleniowych

 Forma zajęć:

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i warsztatowej

Cena*:

800 zł brutto za 1 osobę

 

      *W PRZYPADKU DUŻYCH GRUP CENA JEST DO  NEGOCJACJI*

*ZARZĄD I KIEROWNICTWO SZKOLENIE MA ZAPEWNIONE BEZ OPŁAT*

UWAGA! MOZLIWOŚC SZKOLEŃ  INDYWIDUALNYCH*

 

Cena zawieraudział w szkoleniu, osobne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika kursu, certyfikat i zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu szkolenia,

  

KONTAKT

 Sylwia Zaręba

Specjalista ds. Sprzedaży i Organizacji Szkoleń

Tel. 519-030-397

rybnik.szkolenia@apedukacja.pl

 

WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT


* Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT. 

** Podane ceny są cenami NETTO